A Digital Millennium Copyright Act irányelvei

DMCA irányelv

A Digital Millennium Copyright Act jelen szabályzata (Irányelv) vonatkozik a online video letöltő  webhelyen (Webhely vagy Szolgáltatás) és bármely kapcsolódó terméke és szolgáltatása (együttesen: „Szolgáltatások”), és felvázolja, hogy ez a Webhely üzemeltetője (Üzemeltető”, „mi”, „mi” vagy „mi”) hogyan kezeli a szerzői jogok megsértésével kapcsolatos bejelentéseket, és hogyan (Ön” vagy „Ön” panaszt nyújthat be szerzői jogok megsértése miatt. A szellemi tulajdon védelme kiemelten fontos számunkra, és kérjük felhasználóinkat és megbízottjaikat, hogy tegyék ugyanezt. Irányelveinknek megfelelően gyorsan válaszolunk a szerzői jogok állítólagos megsértésével kapcsolatos egyértelmű bejelentésekre, amelyek megfelelnek az Egyesült Államok 1998-as Digital Millennium Copyright Act (DMCA) törvényének, amelynek szövege megtalálható az Egyesült Államok Szerzői Jogi Hivatalában.  .

Mit kell figyelembe venni szerzői jogi panasz benyújtása előtt

Mielőtt szerzői jogi panaszt nyújtana be hozzánk, fontolja meg, hogy a felhasználás méltányos használatnak tekinthető-e. A méltányos használat kimondja, hogy bizonyos körülmények között a szerzői joggal védett anyagok rövid kivonatai szó szerint idézhetők olyan célokra, mint például kritika, híradás, oktatás vagy kutatás, anélkül, hogy a szerzői jog tulajdonosának engedélyére vagy fizetésére lenne szükség. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha nem biztos abban, hogy a jelentett anyag valóban jogsértő-e, érdemes kapcsolatba lépnie egy ügyvéddel, mielőtt értesítést küldene nekünk. A DMCA megköveteli, hogy a szerzői jogok megsértéséről szóló értesítésben adja meg személyes adatait. Ha aggódik személyes adatainak védelme miatt, érdemes lehet ügynököt használjon  a jogsértő anyagok bejelentésére.

Értesítések jogsértésről

Ha Ön a szerzői jog tulajdonosa vagy ügynöke, és úgy gondolja, hogy a Szolgáltatásainkon elérhető bármely anyag sérti az Ön szerzői jogait, akkor a DMCA értelmében írásos szerzőijog-bitorlási értesítést (Értesítés) nyújthat be az alábbi elérhetőségeken. Minden ilyen értesítésnek meg kell felelnie a DMCA követelményeinek. A DMCA-panasz benyújtása egy előre meghatározott jogi folyamat kezdete. Panaszának pontosságát, érvényességét és teljességét megvizsgáljuk. Ha panasza megfelel ezeknek a követelményeknek, válaszunk tartalmazhatja az állítólagosan jogsértő anyagok eltávolítását vagy a hozzáférés korlátozását. Előfordulhat, hogy bármilyen intézkedés megtétele előtt bírósági végzést kérünk egy illetékes bíróságtól, amelyet saját belátásunk szerint határoztunk meg. Ha az állítólagos jogsértésről szóló értesítésre válaszul eltávolítjuk vagy korlátozzuk az anyagokhoz való hozzáférést, vagy megszüntetünk egy fiókot, jóhiszeműen igyekszünk felvenni a kapcsolatot az érintett felhasználóval az eltávolítással vagy a hozzáférés korlátozásával kapcsolatos információkkal kapcsolatban. A jelen Szabályzat bármely részében foglalt ellentétes ellenére az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy ne tegyen lépéseket a DMCA szerzői jogok megsértésére vonatkozó értesítés kézhezvételekor, ha az nem tesz eleget a DMCA minden ilyen értesítésre vonatkozó követelményének. A jelen Szabályzatban leírt folyamat nem korlátozza azon lehetőségünket, hogy a feltételezett jogsértések kezeléséhez szükséges egyéb jogorvoslati lehetőségeket is igénybe vegyünk.

Változások és módosítások

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a jelen Szabályzatot vagy a Webhellyel és a Szolgáltatásokkal kapcsolatos feltételeit bármikor módosítsuk, a jelen Szabályzat frissített változatának a Weboldalon való közzétételétől kezdve. Ha ezt megtesszük, e-mailt küldünk Önnek.

Szerzői jogsértés bejelentése

Ha értesíteni szeretne bennünket a jogsértő anyagról vagy tevékenységről, ezt a következő címen teheti meg kapcsolatfelvételi űrlapot